Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan First Studio Design (FSD) samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Ved å bruke denne nettsiden samtykker du til samlingen og bruken av dine opplysninger.

Behandling av personopplysninger på www.firststudiodesign.com

Webredaktøren har det daglige ansvaret for First Studio Design's behandlinger av personopplysninger på www.firststudiodesign.com, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller sende inn jobb forespørsel via kontaktskjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Webflow google analytic og Hotjar er First Studio Design's databehandler, og First Studio Design er selv leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på Webflows servere og/eller sendes til First Studio Design. Det er kun First Studio Design, Google analytic, Webflow og Hotjar som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom First Studio Design og Webflow regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

First Studio Design samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på firststudiodesign.com. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Hotjar og Google Analytic på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra First Studio Design til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på firststudiodesign.com:

  • Analyseverktøyet Hotjar plasserer seks informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med _hj). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 365 dager. Les mer om Hotjar cookies her
  • Analyseverktøyet Google analytic plasserer flere informasjonskapsler avhengig av innstillinger på din maskin. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk Les mer om Google analytic cookies her
  • Vår publiseringsløsning (Webflow) plasserer også informasjonskapsler på din maskin disse brukes i forbindelse med innsending av skjemaer.
  • Meldingsboksen som spør om du godkjenner at nettsiden isetter en informasjonskapsel på din maskin, setter en informasjonskapsel på din maskin. Den settes for å hindre at du får et spørsmål om og godta flere ganger.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Saksbehandling og arkiv

First Studio Design bruker Gmail og Google Drive arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring elektronisk lagring av dokumenter. Daglig leder er delegert det daglige ansvaret for systemet og manuelt arkiv, og at det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette.

First Studio Design behandler personopplysninger for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter bl.a. personopplysningslov, forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger.

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven.

E-post og telefon

First Studio Design benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Der e-posten eller telefonsamtalen mottas har FSD det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Saksbehandling og arkiv»).

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges hos vår telefonleverandør. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. First Studio Design har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av First Studio Design's  systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger First Studio Design ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: Contact@firststudiodesign.com

Telefon: +47 95 99 99 36

Postadresse: Waldemar Thranes Gate 42a, 0171 Oslo, Norway